V-GEO, s.r.o.

MERANIE S MODERNÝMI TECHNOLÓGIAMI
POUŽÍVAME MODERNÉ TECHNOLÓGIE V PROCESE MERANIA A SPRACOVANIA GEODETICKÝCH PRÁC
SPOĽAHLIVÁ GEODETICKÁ FIRMA
NAŠE DLHOROČNÉ SKUSENOSTI V ODBORE GEODÉZIA SÚ ZARUKOU PROFESIONÁLNE ODVEDENEJ PRÁCE
SPOĽAHLIVÁ GEODETICKÁ FIRMA
NAŠE DLHOROČNÉ SKUSENOSTI V ODBORE GEODÉZIA SÚ ZARUKOU PROFESIONÁLNE ODVEDENEJ PRÁCE
Prejsť na obsah

Geodézia a spoločnosť.

Práca geodeta je pre spoločnosť dôležitá vo viacerých ohľadoch. Pomáha pri vývoji stavebného, ekonomického a technologického rozvoja spoločnosti. Geodeti hrajú kľúčovú úlohu pri tvorbe máp, určovaní polohy a tvaru pozemkov, plánovaní stavieb a v mnohých ďalších úlohách spojených s geografickým prostredím.
Práca geodeta zahrňuje širokú škálu úloh od terénneho zamerania a zberu dát po návrh a tvorbu geografických informačných systémov. Geodeti môžu pracovať na projektoch od malých lokálnych máp až po rozsiahle geodetické meranie pre veľké stavebné projekty.

Predrealizačné zameranie terénu.

Predrealizačné zameranie terénu je proces, ktorý sa vykonáva pred samotným začatím projektových prác. Táto fáza zahŕňa detailné merania a zisťovanie údajov o teréne, kde sa bude konkrétny projekt uskutočňovať. Cieľom predrealizačného zamerania terénu je poskytnúť presné informácie a údaje, ktoré sú nevyhnutné pre plánovanie, návrh a realizáciu projektu stavby.

GNSS meranie – súčasť modernej doby.

V súčasnosti je meranie pomocou Globálneho Navigačného Satelitného Systému (GNSS) neoddeliteľnou súčasťou mnohých odvetví a profesionálnych oblastí. GNSS je systém, ktorý využíva satelity na poskytovanie presných polohových a výškových údajov.
Presnosť a spoľahlivosť:
Moderné GNSS systémy dosahujú veľmi vysokú presnosť, ktorá môže byť v rozmedzí centimetrov až milimetrov, v závislosti od použitej technológie a konfigurácie. Spoľahlivosť je tiež na vysokej úrovni, pričom systém poskytuje spoľahlivé údaje aj v náročných podmienkach, ako sú husté lesy, mesto so vysokou zástavbou alebo zhoršené počasie.

Meranie pre ľudí a pre účely katastra.

Dnes si môže veľa ľudí položiť otázku prečo máme platiť geodeta, ktorý vyhotovuje podklady pre potreby evidencie v katastri. Prečo to nezaplatí štát keď to potrebuje? No pravda je niekde uprostred. Je pravda, že to kataster potrebuje pre účely evidencie nehnuteľností a technickej vektorovej mapy. Ale v konečnom dôsledku je to predovšetkým benefit pre samotného vlastníka. Každý vlastník nehnuteľností chce mať istotu vo vlastníctve. Práve to očakáva od katastra, aby sa vedel oprieť o údaje vedené v katastri. Napríklad pri vytýčení hraníc, pri evidencii stavieb. Keď sa hranice exaktne určia v geometrickom pláne a zamerajú pôdorysy stavieb, ktoré zodpovedajú skutočnému stavu v teréne to je ten veľký benefit. Vtedy sa vie vlastník bez problémov preukázať, že má majetok v poriadku. Hranica je presne číselne určená a nie je to už len analógový zákres v mape, ale každý lomový bod hranice je číselne určený.

Prečo potrebujem geodeta .

Keď kupujeme jazdené auto, za ktoré vynakladáme nemalé finančné prostriedky, tak väčšina z nás si chce technický stav kupovaného auta dať preveriť v servise odborníkom. To isté by malo platiť aj pri kúpe nehnuteľnosti. Geodet je odborník na technický stav nehnuteľností. Preverenie údajov uvedených na liste vlastníctva s realitou v teréne by malo byť samozrejmosťou pri každej kúpe pozemku, alebo stavby. Žiaľ, viacerí z nás sa radšej spoľahnú na tvrdenie predávajúceho že všetko je v poriadku. Veď predsa má list vlastníctva! .......
KONTAKT
V-GEO, s.r.o., Pavlovova 2340/2, 058 01 Poprad
mobil: +421905824529, e-mail: v-geo@v-geo.sk
web: www.v-geo.sk
V-GEO, s.r.o 2024.
Návrat na obsah