12/2023

MERANIE S MODERNÝMI TECHNOLÓGIAMI
POUŽÍVAME MODERNÉ TECHNOLÓGIE V PROCESE MERANIA A SPRACOVANIA GEODETICKÝCH PRÁC
SPOĽAHLIVÁ GEODETICKÁ FIRMA
NAŠE DLHOROČNÉ SKUSENOSTI V ODBORE GEODÉZIA SÚ ZARUKOU PROFESIONÁLNE ODVEDENEJ PRÁCE
SPOĽAHLIVÁ GEODETICKÁ FIRMA
NAŠE DLHOROČNÉ SKUSENOSTI V ODBORE GEODÉZIA SÚ ZARUKOU PROFESIONÁLNE ODVEDENEJ PRÁCE
Prejsť na obsah

Geodézia a spoločnosť.

Práca geodeta je pre spoločnosť dôležitá vo viacerých ohľadoch. Pomáha pri vývoji stavebného, ekonomického a technologického rozvoja spoločnosti. Geodeti hrajú kľúčovú úlohu pri tvorbe máp, určovaní polohy a tvaru pozemkov, plánovaní stavieb a v mnohých ďalších úlohách spojených s geografickým prostredím.
Práca geodeta zahrňuje širokú škálu úloh od terénneho zamerania a zberu dát po návrh a tvorbu geografických informačných systémov. Geodeti môžu pracovať na projektoch od malých lokálnych máp až po rozsiahle geodetické meranie pre veľké stavebné projekty.
KONTAKT
V-GEO, s.r.o., Pavlovova 2340/2, 058 01 Poprad
mobil: +421905824529, e-mail: v-geo@v-geo.sk
web: www.v-geo.sk
V-GEO, s.r.o 2024.
Návrat na obsah