11/2023

MERANIE S MODERNÝMI TECHNOLÓGIAMI
POUŽÍVAME MODERNÉ TECHNOLÓGIE V PROCESE MERANIA A SPRACOVANIA GEODETICKÝCH PRÁC
SPOĽAHLIVÁ GEODETICKÁ FIRMA
NAŠE DLHOROČNÉ SKUSENOSTI V ODBORE GEODÉZIA SÚ ZARUKOU PROFESIONÁLNE ODVEDENEJ PRÁCE
SPOĽAHLIVÁ GEODETICKÁ FIRMA
NAŠE DLHOROČNÉ SKUSENOSTI V ODBORE GEODÉZIA SÚ ZARUKOU PROFESIONÁLNE ODVEDENEJ PRÁCE
Prejsť na obsah

Predrealizačné zameranie terénu.

Predrealizačné zameranie terénu je proces, ktorý sa vykonáva pred samotným začatím projektových prác. Táto fáza zahŕňa detailné merania a zisťovanie údajov o teréne, kde sa bude konkrétny projekt uskutočňovať. Cieľom predrealizačného zamerania terénu je poskytnúť presné informácie a údaje, ktoré sú nevyhnutné pre plánovanie, návrh a realizáciu projektu stavby.
KONTAKT
V-GEO, s.r.o., Pavlovova 2340/2, 058 01 Poprad
mobil: +421905824529, e-mail: v-geo@v-geo.sk
web: www.v-geo.sk
V-GEO, s.r.o 2024.
Návrat na obsah