Predrealizačné zameranie terénu.

MERANIE S MODERNÝMI TECHNOLÓGIAMI
POUŽÍVAME MODERNÉ TECHNOLÓGIE V PROCESE MERANIA A SPRACOVANIA GEODETICKÝCH PRÁC
SPOĽAHLIVÁ GEODETICKÁ FIRMA
NAŠE DLHOROČNÉ SKUSENOSTI V ODBORE GEODÉZIA SÚ ZARUKOU PROFESIONÁLNE ODVEDENEJ PRÁCE
SPOĽAHLIVÁ GEODETICKÁ FIRMA
NAŠE DLHOROČNÉ SKUSENOSTI V ODBORE GEODÉZIA SÚ ZARUKOU PROFESIONÁLNE ODVEDENEJ PRÁCE
Prejsť na obsah

Predrealizačné zameranie terénu.

V-GEO, s.r.o.
Uverejnený podľa Vladimír Lacko, konateľ V-GEO, s.r.o. · Utorok 21 Nov 2023
    Predrealizačné zameranie terénu je proces, ktorý sa vykonáva pred samotným začatím projektových prác. Táto fáza zahŕňa detailné merania a zisťovanie údajov o teréne, kde sa bude konkrétny projekt uskutočňovať. Cieľom predrealizačného zamerania terénu je poskytnúť presné informácie a údaje, ktoré sú nevyhnutné pre plánovanie, návrh a realizáciu projektu stavby.

Obsah predrealizačného zamerania:

 1. Polohové zameranie: Meranie a dokumentovanie polohopisných prvkov, stavieb a predmetov.
 2.  
 3. Výškopisné zameranie: Meranie nadmorských výšok na každom polohopisne zameranom bode.
 4.  
 5. Zameranie existujúcich inžinierských sietí: Polohopisné a výškopisné zameranie  existujúcich inžinierských sietí nadzemných aj podzemných.
 6.  
 7. Topografické zameranie: Meranie a dokumentovanie reliéfu, tvaru a prírodných rysov  terénu, ako sú kopce, údolia, vodné toky a iné významné prírodné črty. Tieto informácie sú kľúčové pre navrhovanie ciest, budov a iných  infraštruktúrnych prác.
 8.  
 9. Zobrazenie stavu podľa katastra: Zobrazenie mapy katastra, hraníc parciel registra C KN a registra E KN.

Jednotlivé zamerané prvky a objekty sú uvádzané v štruktúre hladín vo formátoch DWG, DXF, DGN v digitálnej forme.

Význam predrealizačného zamerania terénu:

 1. Presný  návrh a plánovanie: Získať presné údaje o teréne a inžinierských  sieťach je kľúčové pre správne navrhovanie a plánovanie budov a    infraštruktúry.
 2.  
 3. Zníženie rizík: Predchádzanie nečakaným problémom a rizikám, ktoré by mohli  vzniknúť pri realizácii projektu, ako sú nečakané terénne nerovnosti alebo    inžinierske siete.

Záver:

Celkovo povedané, predrealizačné zameranie terénu je neoddeliteľnou súčasťou procesu vývoja projektových prác a zabezpečenia úspešnej realizácie plánovaných stavebných prác.


KONTAKT
V-GEO, s.r.o., Pavlovova 2340/2, 058 01 Poprad
mobil: +421905824529, e-mail: v-geo@v-geo.sk
web: www.v-geo.sk
V-GEO, s.r.o 2024.
Návrat na obsah