Vytýčenie hranice pozemku - V-GEO, s.r.o.

MERANIE S MODERNÝMI TECHNOLÓGIAMI
POUŽÍVAME MODERNÉ TECHNOLÓGIE V PROCESE MERANIA A SPRACOVANIA GEODETICKÝCH PRÁC
SPOĽAHLIVÁ GEODETICKÁ FIRMA
NAŠE DLHOROČNÉ SKUSENOSTI V ODBORE GEODÉZIA SÚ ZARUKOU PROFESIONÁLNE ODVEDENEJ PRÁCE
SPOĽAHLIVÁ GEODETICKÁ FIRMA
NAŠE DLHOROČNÉ SKUSENOSTI V ODBORE GEODÉZIA SÚ ZARUKOU PROFESIONÁLNE ODVEDENEJ PRÁCE
Prejsť na obsah
VYTÝČENIE HRANICE POZEMKU
Vytýčením hraníc pozemku nevznikajú, nemenia sa, ani nezanikajú právne vzťahy k nehnuteľnostiam.

  • Vytyčovanie hraníc pozemku je geodetický úkon, ktorým sa v teréne vyznačí poloha lomových bodov hranice pozemku.
  • Vytyčovanie hraníc pozemku sa musí vykonať najvhodnejšou metódou a postupmi,ktoré musia zaručovať vytýčenie hranice prípadne aj inej hranice (napríklad správnej hranice,hranice katastrálneho územia, vecného bremena), ktoré vyjadrujú vzájomný polohový vzťah v teréne a v určenom podklade s požadovanou presnosťou.
  • Vytyčovanie hraníc pozemku môže vykonávať fyzická osoba, alebo právnická osoba,ktorá má spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické činnosti.

KONTAKT
V-GEO, s.r.o., Pavlovova 2340/2, 058 01 Poprad
mobil: +421905824529, e-mail: v-geo@v-geo.sk
web: www.v-geo.sk
V-GEO, s.r.o 2024.
Návrat na obsah