Ostatné geodetické práce - V-GEO, s.r.o.

MERANIE S MODERNÝMI TECHNOLÓGIAMI
POUŽÍVAME MODERNÉ TECHNOLÓGIE V PROCESE MERANIA A SPRACOVANIA GEODETICKÝCH PRÁC
SPOĽAHLIVÁ GEODETICKÁ FIRMA
NAŠE DLHOROČNÉ SKUSENOSTI V ODBORE GEODÉZIA SÚ ZARUKOU PROFESIONÁLNE ODVEDENEJ PRÁCE
Prejsť na obsah
ŠPECIFICKÉ GEODETICKÉ PRÁCE
Podľa individuálnych požiadaviek klienta vyhotovujeme aj rôzne špecifické geodetické elaboráty, ktoré klientovi umožňujú efektívnejšie využívať údaje katastra nehnuteľností s prepojením na grafiku.
Vyhotovujeme prehľady vlastníckych vzťahov ktoré môžu obsahovať napríklad:

  • výpisy pre vlastníka
  • súpisy parciel
  • celková výmera parciel
  • výmery parciel podľa spoluvlastníckych podielov
  • sumarizácia pôdneho fondu
  • sumarizácia výmer parciel

Prehľady parciel vyhotovujeme v analógovej, alebo digitálnej forme.
Ďalšie činnosti:
  • Poskytujeme konzultácie v oblasti katastra nehnuteľností.
  • Kontrolné zamerania objektov a ich osadenie do mapy katastra nehnuteľností.
  • Projekcia, rozdelenie parciel podľa individuálnych požiadaviek klientaKONTAKT
V-GEO, s.r.o., Pavlovova 2340/2, 058 01 Poprad
mobil: +421905824529, e-mail: v-geo@v-geo.sk
web: www.v-geo.sk
V-GEO, s.r.o 2023.
Návrat na obsah