Onás - V-GEO, s.r.o.

MERANIE S MODERNÝMI TECHNOLÓGIAMI
POUŽÍVAME MODERNÉ TECHNOLÓGIE V PROCESE MERANIA A SPRACOVANIA GEODETICKÝCH PRÁC
SPOĽAHLIVÁ GEODETICKÁ FIRMA
NAŠE DLHOROČNÉ SKUSENOSTI V ODBORE GEODÉZIA SÚ ZARUKOU PROFESIONÁLNE ODVEDENEJ PRÁCE
SPOĽAHLIVÁ GEODETICKÁ FIRMA
NAŠE DLHOROČNÉ SKUSENOSTI V ODBORE GEODÉZIA SÚ ZARUKOU PROFESIONÁLNE ODVEDENEJ PRÁCE
Prejsť na obsah
FIRMA
Firma V-GEO, s.r.o. vznikla 10. 4. 2015.

Majiteľ firmy Vladimír Lacko pracuje v odbore geodézia a kartografia 30 rokov.

Firma vznikla transformáciou zo živnosti, ktorá fungovala od roku 2006.

Hlavnou činnosťou firmy bolo vyhotovovanie registrov obnovenej evidencie pozemkov a tiež vyhotovovanie geometrických plánov pre súkromné osoby a organizácie. Počas ôsmych rokov sme vyhotovili 21 registrov vo viacerých okresoch a krajoch Slovenska.

Firma sa neustále modernizuje a sleduje najmodernejšie trendy v oblasti geodézie. Momentálne pracujeme s aktuálnymi modernými technológiami pre určovanie polohy meraných bodov, ako sú meranie polohy bodov metódou RTK, meranie podrobných bodov s náklonom a bezhranolové určovanie dľžok. Najnovší technologický prírastok do firmy je robotická totálna stanica umožňujúca jednoosobové terestrické meranie.

Dlhoročné skúsenosti a znalosti v odbore sú zárukou kvalitnej a profesionálne odvedenej práce.

S úctou.

Vladimír Lacko - konateľ V-GEO, s.r.o.

KONTAKT
V-GEO, s.r.o., Pavlovova 2340/2, 058 01 Poprad
mobil: +421905824529, e-mail: v-geo@v-geo.sk
web: www.v-geo.sk
V-GEO, s.r.o 2024.
Návrat na obsah