09/2023

MERANIE S MODERNÝMI TECHNOLÓGIAMI
POUŽÍVAME MODERNÉ TECHNOLÓGIE V PROCESE MERANIA A SPRACOVANIA GEODETICKÝCH PRÁC
SPOĽAHLIVÁ GEODETICKÁ FIRMA
NAŠE DLHOROČNÉ SKUSENOSTI V ODBORE GEODÉZIA SÚ ZARUKOU PROFESIONÁLNE ODVEDENEJ PRÁCE
SPOĽAHLIVÁ GEODETICKÁ FIRMA
NAŠE DLHOROČNÉ SKUSENOSTI V ODBORE GEODÉZIA SÚ ZARUKOU PROFESIONÁLNE ODVEDENEJ PRÁCE
Prejsť na obsah

Meranie pre ľudí a pre účely katastra.

Dnes si môže veľa ľudí položiť otázku prečo máme platiť geodeta, ktorý vyhotovuje podklady pre potreby evidencie v katastri. Prečo to nezaplatí štát keď to potrebuje? No pravda je niekde uprostred. Je pravda, že to kataster potrebuje pre účely evidencie nehnuteľností a technickej vektorovej mapy. Ale v konečnom dôsledku je to predovšetkým benefit pre samotného vlastníka. Každý vlastník nehnuteľností chce mať istotu vo vlastníctve. Práve to očakáva od katastra, aby sa vedel oprieť o údaje vedené v katastri. Napríklad pri vytýčení hraníc, pri evidencii stavieb. Keď sa hranice exaktne určia v geometrickom pláne a zamerajú pôdorysy stavieb, ktoré zodpovedajú skutočnému stavu v teréne to je ten veľký benefit. Vtedy sa vie vlastník bez problémov preukázať, že má majetok v poriadku. Hranica je presne číselne určená a nie je to už len analógový zákres v mape, ale každý lomový bod hranice je číselne určený.
KONTAKT
V-GEO, s.r.o., Pavlovova 2340/2, 058 01 Poprad
mobil: +421905824529, e-mail: v-geo@v-geo.sk
web: www.v-geo.sk
V-GEO, s.r.o 2024.
Návrat na obsah