Meranie pre ľudí a pre účely katastra.

MERANIE S MODERNÝMI TECHNOLÓGIAMI
POUŽÍVAME MODERNÉ TECHNOLÓGIE V PROCESE MERANIA A SPRACOVANIA GEODETICKÝCH PRÁC
SPOĽAHLIVÁ GEODETICKÁ FIRMA
NAŠE DLHOROČNÉ SKUSENOSTI V ODBORE GEODÉZIA SÚ ZARUKOU PROFESIONÁLNE ODVEDENEJ PRÁCE
SPOĽAHLIVÁ GEODETICKÁ FIRMA
NAŠE DLHOROČNÉ SKUSENOSTI V ODBORE GEODÉZIA SÚ ZARUKOU PROFESIONÁLNE ODVEDENEJ PRÁCE
Prejsť na obsah

Meranie pre ľudí a pre účely katastra.

V-GEO, s.r.o.
Uverejnený podľa Vladimír Lacko, konateľ V-GEO, s.r.o. · Pondelok 18 Sep 2023
Meranie pre ľudí a pre účely katastra.

 
Dnes si môže veľa ľudí položiť otázku prečo máme platiť geodeta, ktorý vyhotovuje podklady pre potreby evidencie v katastri. Prečo to nezaplatí štát keď to potrebuje? No pravda je niekde uprostred. Je pravda, že to kataster potrebuje pre účely evidencie nehnuteľností a technickej vektorovej mapy. Ale v konečnom dôsledku je to predovšetkým benefit pre samotného vlastníka.  Každý vlastník nehnuteľností chce mať istotu vo vlastníctve. Práve to očakáva od katastra, aby sa vedel oprieť o údaje vedené v katastri. Napríklad pri vytýčení hraníc, pri evidencii stavieb.

Keď sa hranice exaktne určia v geometrickom pláne a zamerajú pôdorysy stavieb, ktoré zodpovedajú skutočnému stavu v teréne to je ten veľký benefit. Vtedy sa vie vlastník bez problémov preukázať, že má majetok v poriadku. Hranica je presne číselne určená a nie je to už len analógový zákres v mape, ale každý lomový bod hranice je definovaný súradnicami.
Pri dnešných technológiách v oblasti geodézie každý geodet vytýči hranicu pozemku, ktorá je číselne určená rovnako. Používajú sa jednotné transformačné kľúče a preberajú sa výsledky predchádzajúcich číselných meraní. Týmto sa upevňuje istota vo vlastníctve. Takže teraz je vynaloženie investície za geometrický plán veľmi rozumná a dostáva vlastníctvo na úroveň tejto doby.
V prípade ak bude potrebné v budúcnosti postaviť plot a už bol vyhotovený geometrický plán novými GNSS technológiami je to pre vlastníka obrovský benefit, pretože hranica sa dá vytýčiť s vysokou presnosťou a istotou. Je zrejmé, že väčšinu výhod z vyhotovenia geometrického plánu má vlastník nehnuteľností a kataster len eviduje tieto merania a udržiava ich vo svojich databázach. Z uvedeného dôvodu geodetické práce platia vlastníci nehnuteľností a nie štát. Kataster si však za evidenciu a správu týchto údajov vyberá pri právnych úkonoch od vlastníkov a vyhotoviteľov geodetických prác správne poplatky.

Na záver je možné konštatovať, že správne technické údaje v informačnom systéme katastra posúvajú modernú spoločnosť do budúcnosti a upevňujú dôveru majiteľov v reálne vlastníctvo.

Autor: Vladimír Lacko


KONTAKT
V-GEO, s.r.o., Pavlovova 2340/2, 058 01 Poprad
mobil: +421905824529, e-mail: v-geo@v-geo.sk
web: www.v-geo.sk
V-GEO, s.r.o 2024.
Návrat na obsah