GNSS meranie – súčasť modernej doby.

MERANIE S MODERNÝMI TECHNOLÓGIAMI
POUŽÍVAME MODERNÉ TECHNOLÓGIE V PROCESE MERANIA A SPRACOVANIA GEODETICKÝCH PRÁC
SPOĽAHLIVÁ GEODETICKÁ FIRMA
NAŠE DLHOROČNÉ SKUSENOSTI V ODBORE GEODÉZIA SÚ ZARUKOU PROFESIONÁLNE ODVEDENEJ PRÁCE
SPOĽAHLIVÁ GEODETICKÁ FIRMA
NAŠE DLHOROČNÉ SKUSENOSTI V ODBORE GEODÉZIA SÚ ZARUKOU PROFESIONÁLNE ODVEDENEJ PRÁCE
Prejsť na obsah

GNSS meranie – súčasť modernej doby.

V-GEO, s.r.o.
Uverejnený podľa Vladimír Lacko, konateľ V-GEO, s.r.o. · Pondelok 09 Okt 2023
V súčasnosti je meranie pomocou Globálneho Navigačného Satelitného Systému (GNSS) neoddeliteľnou súčasťou mnohých odvetví a profesionálnych oblastí. GNSS je systém, ktorý využíva satelity na poskytovanie presných polohových  a výškových údajov.

 
Presnosť a spoľahlivosť:
 
Moderné GNSS systémy dosahujú veľmi vysokú presnosť, ktorá môže byť v rozmedzí centimetrov až milimetrov, v závislosti od použitej technológie a konfigurácie. Spoľahlivosť je tiež na vysokej úrovni, pričom systém poskytuje spoľahlivé údaje aj v náročných podmienkach, ako sú husté lesy, mesto so vysokou zástavbou alebo zhoršené počasie.

 
Aplikácie:
 
GNSS merania majú široké spektrum využitia:
 
·        Geodézia: GNSS sa využíva na meranie geodetických bodov, mapovanie, zameriavanie a kontrolu stavieb.
 
·        Doprava: V doprave umožňuje GNSS presnú navigáciu, riadenie flotíl vozidiel a sledovanie prepravy.
 
·        Poľnohospodárstvo: V poľnohospodárstve sa využíva na presné polohovanie poľnohospodárskych strojov, plánovanie výsadby polí a monitorovanie úrody.
 
·        Dopravné stavebníctvo: V stavebníctve zabezpečuje GNSS presné zameranie a kontrolu výstavby ciest, mostov a iných infraštruktúrnych projektov.
 
·        Katastrálne zameriavanie: Pre geodetov je GNSS neoceniteľným nástrojom pri určovaní hraníc pozemkov vykonávanie zmien v evidencii nehnuteľností.
 
·        Autonómne vozidlá: GNSS je kľúčovým prvkom pre funkciu autonómne-riadených vozidiel (self-driving cars).

 
Satelitné systémy GNSS:
 
Okrem pôvodného amerického systému GPS existujú aj iné globálne navigačné systémy, ako sú ruský GLONASS, európsky Galileo a čínsky BeiDou. Mnohé moderné prístroje a aplikácie podporujú viacero z týchto systémov, čo zvyšuje presnosť a spoľahlivosť meraní.

 
Rozvoj do budúcnosti:
 
S ďalším rozvojom technológií, ako sú lepšie antény, viacsignálové prijímače a lepšie spracovanie signálov, očakávame, že presnosť a spoľahlivosť GNSS meraní bude aj naďalej rásť.
 
Celkovo povedané, GNSS merania predstavujú dôležitý nástroj v mnohých odvetviach a profesionálnych oblastiach, kde presné určovanie polohy je nevyhnutné. Vďaka ich vysokým štandardom presnosti a spoľahlivosti majú vplyv na mnoho aspektov našich životov, či už pri cestovaní, stavebníctve, poľnohospodárstve alebo geodézii.

 
 
Autor: Vladimír Lacko


KONTAKT
V-GEO, s.r.o., Pavlovova 2340/2, 058 01 Poprad
mobil: +421905824529, e-mail: v-geo@v-geo.sk
web: www.v-geo.sk
V-GEO, s.r.o 2024.
Návrat na obsah