Zameranie adresného bodu - V-GEO, s.r.o.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Zameranie adresného bodu

Ponuka služieb
 
 Vykonávame zameriavanie adresných bodov podľa zákona NR SR č. 125/2015 Z.z. 
zo dňa 14.5.2015 a Vyhlášky MV SR č. 142/2015 zo dňa 23.júna 2015.
 

Adresné body sú identifikátorom adresy, kde sa okrem uvedenia základných údajov
o adrese uvádzajú aj priestorové súradnice geodetického referenčného systému,
ktoré sa získavajú na základe zamerania adresného bodu v teréne.

Databáza adresných bodov bude mať široké uplatnenie najmä u záchranárskych zložiek. 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky