Vytýčenie hranice pozemku - V-GEO, s.r.o.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Vytýčenie hranice pozemku

Ponuka služieb
 
Vytýčením hraníc pozemku nevznikajú, nemenia sa, 
ani nezanikajú právne vzťahy k nehnuteľnostiam.

  • Vytyčovanie hraníc pozemku je geodetický úkon, ktorým sa
      v teréne vyznačí poloha lomových bodov hranice pozemku, 
      prípadne aj inej hranice (napríklad správnej hranice,hranice
      katastrálneho územia, vecného bremena), ktoré vyjadrujú 
      vzájomný polohový vzťah v teréne a v určenom podklade.

  • Vytyčovanie hraníc pozemku sa musí vykonať najvhodnejšou
      metódou a postupmi,ktoré musia zaručovať vytýčenie hranice 
      s požadovanou presnosťou.

  • Vytyčovanie hraníc pozemku môže vykonávať fyzická osoba
      alebo právnická osoba,ktorá má spôsobilosť vykonávať
      geodetické a kartografické činnosti. 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky