Ostatné geodetické práce - V-GEO, s.r.o.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Ostatné geodetické práce

Ponuka služieb
 
Podľa individuálnych požiadaviek klienta vyhotovujeme aj rôzne špecifické geodetické elaboráty, ktoré klientovi umožňujú efektívnejšie využívať údaje
 katastra nehnuteľností s prepojením na grafiku.


 
Vyhotovujeme prehľady vlastníckych vzťahov ktoré obsahujú:

  • výpisy pre vlastníka
  • súpisy parciel
  • celková výmera parciel
  • výmery parciel podľa spoluvlastníckych podielov
  • sumarizácia pôdneho fondu
  • sumarizácia výmer parciel

Prehľady parciel vyhotovujeme v analógovej, alebo digitálnej forme.

Ďalšie činnosti:

  • Poskytujeme konzultácie v oblasti katastra nehnuteľností.
  • Kontrolné zamerania objektov a ich osadenie do mapy katastra nehnuteľností.
  • Projekcia, rozdelenie parciel podľa individuálnych požiadaviek klienta 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky