Cenník 2021 - V-GEO, s.r.o.

MERANIE S MODERNÝMI TECHNOLÓGIAMI
POUŽÍVAME MODERNÉ TECHNOLÓGIE V PROCESE MERANIA A SPRACOVANIA GEODETICKÝCH PRÁC
SPOĽAHLIVÁ GEODETICKÁ FIRMA
NAŠE DLHOROČNÉ SKUSENOSTI V ODBORE GEODÉZIA SÚ ZARUKOU PROFESIONÁLNE ODVEDENEJ PRÁCE
Prejsť na obsah
CENNÍK 2021
Položka
Merná jednotka
Výkon
Rozpätie ceny v €
01100 m
Vytýčenie hranice pozemku
125-290
02
100 m
Vyhotovenie geometrického plánu na stavbu a pozemok ak stav právny je totožný s registrom C KN
125-220
03
100 m
Vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemku ak stav právny nie je totožný s registrom C KN
145-250
04
100 m
Vyhotovenie geometrického plánu na vyznačenie vecného bremena
180-250
  • V tabuľke sú uvedené len niektoré položky z cenníka našej firmy pre rok 2021.
  • Pre presnú kalkuláciu prác je potrebné vedieť doplňujúce informácie o zákazke (napríklad katastrálne územie, intravilán alebo extravilán atď.)
  • Cenové ponuky a kalkulácie pripravujeme až po osobnej konzultácií s klientom.
KONTAKT
V-GEO, s.r.o., Pavlovova 2340/2, 058 01 Poprad
mobil: +421905824529, e-mail: v-geo@v-geo.sk
web: www.v-geo.sk
V-GEO, s.r.o 2021.
Návrat na obsah