Cenník 2018 - V-GEO, s.r.o.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Cenník 2018

Cenník služieb
 
PoložkaMerná
 jednotka
VýkonRozpätie ceny v 
01100 m
Vytýčenie hranice pozemku
120-275
02100 m
Vyhotovenie geometrického plánu na stavbu a pozemok ak stav právny je totožný
s registrom C KN
120-200
03100 m
Vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemku ak stav právny nie je totožný
s registrom C KN
140-220
04100 m
Vyhotovenie geometrického plánu na vyznačenie vecného bremena
175-220
 

  • V tabuľke sú uvedené len niektoré položky z cenníka našej firmy pre rok 2018.
  • Pre presnú kalkuláciu prác je potrebné vedieť doplňujúce informácie o zákazke
      (napríklad katastrálne územie, intravilán alebo extravilán atď.)
  • Cenové ponuky a kalkulácie pripravujeme až po osobnej konzultácií s klientom.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky